Nákladní doprava

Naše společnost dlouhodobě, zkušeně a profesionálně poskytuje souhrn všech úkonů souvisejících se silniční nákladní dopravou, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladu. Přemísťujeme našim zákazníkům nejrůznější hmotné předměty v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech, dle požadavků našich zákazníků za použití různých dopravních prostředků a technologií. Přepravu realizujeme po silnici v rámci silniční sítě a díky jednoduššímu a relačnímu charakteru silniční nákladní dopravy to pro naše zákazníky znamená pouze zadání přepravy z místa A do místa B.
Společnost dlouhodobě působí na přepravním trhu a nabízí:

  • Pro naše zákazníky zajišťujeme pravidelný rozvoz zásilek, většinou malého rozsahu, ale jsme schopni a ochotni dopravit zásilky i jednorázově.
  • Zajišťujeme pro své zákazníky vnitrostátní silniční přepravu nákladů našimi nákladními vozy.

Nákladní autotaxi

Našim zákazníkům poskytujeme i služby nákladního autotaxi. Tato expresní služba je určena pro naše nejnáročnější zákazníky, kteří potřebují svůj náklad odvézt okamžitě a doručit expresně a neprodleně.
Jsme schopni reagovat na okamžité požadavky expresním vozidlem pro Vás, které přistavíme v nejkratším možném čase dle aktuální dopravní situace a našich volných kapacit.
Nákladní taxi tu je pro ty zákazníky, kteří potřebují přepravit jakýkoliv druh nákladu co nejrychleji, nejlevněji a nejefektivněji.
Podrobnosti k objednávce nákladního autotaxi:

  • Většinou si zákazníci zboží sami naloží a vyloží nebo jim s tím pomůže náš řidič.
  • Nakládka a vykládka však dohromady nezaberou více než 30min.
  • V případě, že potřebujete k naložení a vyložení nákladu dva naše pracovníky, je třeba sdělit to při objednávce.

autofinal2

Mimo autotaxi vám můžeme nabídnout i deratizace Praha.