Stěhování

U stěhování bytů, kanceláří a provozoven, vyklízení nebytových prostor a pozůstalostí:

po telefonicky sjednané dohodě vás navštíví náš technik.

Podle objemu stěhovaných věcí a požadovaných služeb dohodne postup stěhování, dle potřeb objednatele a navrhne celkovou cenu .

Návštěva technika je zdarma a k navržené ceně se nemusíte vyjadřovat hned.

 

Skladování

260 Kč/m2/měsíc

Cena je bez DPH. Počítá se každý i započatý měsíc.