Deratizace Praha

Nabízíme a pro naše zákazníky realizujeme celý proces likvidace nežádoucích hlodavců (deratizace myší, hubení hlodavců, likvidace potkanů). Deratizaci pro naše zákazníky provádíme za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence v zajištění objektů proti vnikání hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí.

Deratizaci provádíme různými prostředky, jejich vhodnost se volí dle deratizovaných prostor. Používáme jak mechanické prostředky, tedy většinou mechanické pasti, ale i chemické prostředky.
Rozdělení procesu deratizace z hlediska požadovaného rozsahu a četnosti provádění:

  • Jednorázová – ohnisková v místech největšího výskytu hlodavců (domácnosti, sklepy bytů, rodinné domy, jednotlivé provozovny, sezónní vlivy). Během několika dní se účinek projeví, je však krátkodobý.
  • Pravidelná – ohnisková ochrana objektů v různých pravidelných cyklech, např. dvakrát ročně – jaro, podzim, u zemědělských a potravinářských zařízení čtyřikrát do roka se zpětnou kontrolou a doplněním nástrah
  • Celoplošná – ochrana většího území (město, obec, sídliště, průmyslové a skladové areály). Nejvhodnější obdobím k provádění je jaro a podzim. Deratizace obvykle vyžaduje spolupráci místního správce kanalizační sítě.

Dezinfekce

Provádíme dezinfekci, tedy čištění předmětů od patogenních organismů, které mohou způsobit infekci. Dezinfekce je tedy ničení mikroorganismů pomocí chemických a fyzikálních prostředků. Našim zákazníkům dezinfekci provádíme v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí.
Odborná znalost problematiky pro naše zákazníky přinese vždy optimální řešení, neboť je jen velmi málo dezinfekčních látek, které dokáží kompletně sterilizovat a kompletně odstranit veškeré mikroorganismy. Naši odborníci jsou v této oblasti znalí a dokáží správně desinfekci aplikovat.

Dezinsekce

Naše společnost poskytuje dezinsekci, což je označováno za soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu (likvidace štěniclikvidace sršňů, likvidace sršních hnízd, likvidace vosího hnízda) a dalších členovců – likvidace švábů, likvidace blech, likvidace mravenců… Požadavky našich zákazníků směřují především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí i preventivně v přírodě, formou postřiků ploch, například postřik ploch po povodních k zamezení komáří epidemie. Hmyz a jiní členovci jako švábi, štěnice, mravenci, vosy apod., jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích apod.
Metody dezinsekce: chemickým postřikem, aerosolí, dýmovnicí, návnadou.

Také by vás mohli zajímat tyto stránky:

 

 

Deratizace Praha – působíme ve všech městských částech

Deratizace Praha 1 – Deratizace Praha 2 – Deratizace Praha 3 – Deratizace Praha 4Deratizace Praha 5
Deratizace Praha 6 – Deratizace Praha 7 – Deratizace Praha 8 – Deratizace Praha 9 – Deratizace Praha 10